Leren van (bijna-)ongevallen

Maak leren van (bijna-)ongevallen onderdeel van het arbobeleid.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ongevallen en bijna-ongevallen op de werkvloer komen dagelijks voor.

Als werkgever ben je verplicht om een arbeidsongeval te melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie in geval van een dodelijke afloop óf als er sprake is van blijvend letsel of ziekenhuisopname.

Maar wat doe je als het net niét mis ging?

Een bijna-ongeval bevat veel nuttige informatie over onveilige handelingen of situaties. Door dit te registreren en de oorzaak te onderzoeken kun je veel leren over de veiligheid op de werkvloer. Met deze kennis kun je ernstige ongevallen zoveel mogelijk voorkomen.

Maak het melden van een bijna-ongeval zo eenvoudig mogelijk. Zorg er voor dat iedereen weet wat een onveilige handeling, onveilige situatie of bijna-ongeval is. Het moet duidelijk zijn dat het melden van een bijna-ongeval iets positiefs is, omdat men hiervan wil leren.

Belangrijke oorzaken van het niet melden van een bijna-ongeval zijn:

  • Angst om afgerekend te worden op een eigen fout of nalatigheid.
  • Het melden zelf werpt drempels op: men moet te veel moeite doen.
  • Zich niet bewust zijn van de risico’s en mogelijke gevolgen van een onveilige handeling of situatie.

Neem de oorzaak van niet-melden weg door werknemers die de moeite nemen om melding te maken van een onveilige handeling, onveilige situatie of bijna-ongeval te stimuleren en te complimenteren.

Er zijn tegenwoordig tools beschikbaar die melden eenvoudig maken en vanaf je telefoon direct beschikbaar zijn.

Investeer daarnaast in kennis en opleiding, zodat werknemers bewust zijn van wat een onveilige handeling, onveilige situatie of bijna-ongeval is.

Een goed opgeleide preventiemedewerker pakt de melding direct op en doet onderzoek naar de oorzaak. Indien nodig worden er maatregelen genomen. Vergeet niet om terugkoppeling te geven aan de werknemer die de melding heeft gedaan. Dan weet hij dat de melding serieus genomen wordt.

2bSkilled b.v. ontwikkelt e-learnings die leuk en interactief zijn onder andere op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieumanagement. Wij zijn ook gespecialiseerd in maatwerk trainingen.

    Cart