Werkstress

Werkstress

Stress die ontstaat door de werksituatie noemen we werkstress.

Werkstress kan zich op verschillende manieren uiten. Symptomen kunnen zijn: veranderend gedrag, geestelijke klachten, lichamelijke klachten en/of emotionele problemen.

Wat is het verschil tussen werkdruk en werkstress?

Er is sprake van een (te) hoge werkdruk als er geen balans is tussen werkbelasting en belastbaarheid. Dit ontstaat als de hoeveelheid werk en de tijd waarbinnen dat werk af moet zijn, het draagvermogen van de werknemer (belastbaarheid) overstijgt.

In 2021 gaf 40% van de werkgevers aan dat werkdruk tot één van de belangrijkste risico’s binnen het bedrijf hoort.

(Dit blijkt uit de factsheet ‘Werkstress’ die TNO op 14 november 2022, bij de start van de week van de werkstress, gepubliceerd is. De factsheet is gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS en de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO.)

Werkdruk is niet altíjd negatief. Een beetje uitdaging kan zelfs leiden tot een positievere werkbeleving.

In de Arbowet wordt genoemd hoe je als werkgever omgaat met werkdruk. Dit valt in de wet onder ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken.

Heeft jouw bedrijf al een beleid ter voorkoming van werkdruk?

2bSkilled heeft dit en nog veel andere wettelijke eisen op het gebied van personeels- en arbobeleid opgenomen in het e-personeelshandboek. We maken dit e-personeelshandboek ook op maat en bieden hierbij aantrekkelijke extra tools. Onboarding van nieuwe collega’s wordt hiermee eenvoudiger en het draagt bij aan een positief beeld van de arbeidsomstandigheden.

Dit e-personeelshandboek belandt niet onder het stof in een hoekje van de kast. Je hebt altijd de meest recente versie beschikbaar op je pc, tablet of mobiele telefoon.

Wil je meer informatie over het e-personeelshandboek ontvangen? Neem hier contact met ons op.

    Cart