Het is deze week: Week van de RI&E.

Het is deze week: Week van de RI&E.

Wat is een RI&E?

RI&E is de afkorting van risico inventarisatie en evaluatie. De RI&E is al sinds 1994 een verplicht middel om de veiligheid en gezondheid op het werk te bevorderen. In de RI&E moet schriftelijk worden vastgelegd hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor werknemers. Hierbij denk je al snel aan risico’s zoals ze bijvoorbeeld in de bouw of industrie voorkomen, maar vergeet ook niet risico’s zoals werkdruk, klachten door langdurig zitten, pesten en ongewenst gedrag (ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld, pesten en discriminatie). Het is belangrijk om risico’s te herkennen.

Een verplicht onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak (PVA). Hierin staan maatregelen voor alle risico’s om deze binnen een passende termijn terug te brengen naar een laag en acceptabel niveau. Een voorbeeld van een maatregel die ingezet kan worden is het geven van doeltreffende voorlichting en instructies over de risico’s, gewenste werkmethodes etc.

Wanneer ben je verplicht om een RI&E te hebben?

Iedere werkgever is verplicht om een actuele RI&E te hebben. Je bent werkgever als je medewerkers in dienst hebt, maar ook als je stagiairs, vrijwilligers, inhuurkrachten of uitzendkrachten inzet voor je bedrijf.

Alleen als alle taken van je medewerker(s) hebt opgeteld en dan uitkomt op maximaal 40 uur werk per week dan mag je de Checklist Gezondheidsrisico’s gebruiken i.p.v. een RI&E. In de meeste gevallen zul je dus een RI&E nodig hebben.

Wat als ik geen RI&E heb?

Het hebben van een RI&E is wettelijk verplicht. Je kunt hierover meer lezen in de Arbowet. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert en inspecteert bedrijven in Nederland op de aanwezigheid van een RI&E. Als zij langskomen en je hebt geen RI&E, kun je een boete krijgen en moet je alsnog een RI&E maken.

Wat levert een RI&E op?

De RI&E draait om risico’s opsporen, herkennen en signaleren vóórdat zij leiden tot ongelukken, ziekteverzuim of het vertrek van goede werknemers. Het is een onmisbaar instrument om je mensen gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. Je bespaart daarmee flink op bedrijfskosten.

In onze e-learning Preventiemedewerker wordt dit onderwerp uitgebreid behandeld. Net zoals het hebben van een RI&E is ook het hebben van een preventiemedewerker binnen je bedrijf verplicht. Meer weten? (Klik hier)

    Cart