Voorlichting en onderricht op het werk is niet vrijblijvend.

 

Werken brengt risico’s met zich mee. Dit geldt niet alleen in de bouw of industrie, maar ook op kantoor, in tijden van een pandemie of bij thuiswerken.

Volgens de Arbowet (Artikel 8) ben je als werkgever verplicht om jouw werknemers doeltreffend voorlichting en onderricht te geven over het uit te voeren werk en de risico’s die dit met zich mee brengt. Ook geef je als werkgever voorlichting over de maatregelen die erop gericht zijn veilig en gezond te werken. Je instrueert over veilige werkmethodes en hoe arbeidsmiddelen en materialen gebruikt moeten worden. Dit doe je uiteraard bij de introductie van een nieuwe werknemer, maar ook als er wijzigingen zijn in methode, materiaal of als er bijvoorbeeld een nieuw arbeidsmiddel in gebruik wordt genomen.

Het is dus heel belangrijk dat je als werkgever en preventiemedewerker alle risico’s goed in beeld hebt. Als je weet welke risico’s er voor de veiligheid en gezondheid van jouw werknemers zijn, dan kun je daar ook doeltreffend voorlichting over geven. Het is belangrijk dat je als preventiemedewerker initiatief neemt voor het opzetten van doeltreffende voorlichting en instructies.

Maar wat is doeltreffend?

Stel dat er toch een arbeidsongeval plaatsvindt en de Arbeidsinspectie komt een onderzoek uitvoeren, hoe laat je dan zien dat jouw voorlichting en onderricht doeltreffend is geweest?

Of wat als een werknemer na een lange periode last krijgt van blijvende gehoorschade, welke maatregelen heb je genomen om dit te voorkomen? Wist de werknemer dat dit een risico was? Wist hij ook dat er maatregelen waren om dit te voorkomen? En heeft hij hier wel op de juiste manier gebruik van gemaakt? De werknemer is namelijk verplicht (Arbowet Artikel 11) om deel te nemen aan voorlichting en onderricht, maar ook om de instructies op te volgen. Was hij op de hoogte dat hij een periodiek medisch onderzoek mocht laten doen om beginnende schade aan de gezondheid vroegtijdig te signaleren? Ook hierover moet de werkgever informatie verstrekken.

Het geven van voorlichting en onderricht is een belangrijk onderdeel van preventie. Er zijn veel soorten informatie die verstrekt moeten worden aan de werknemer. Je weet pas of voorlichting en onderricht doeltreffend is geweest als jouw werknemer het heeft begrepen en zich bewust is van veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Geef dus niet alleen voorlichting, maar toets ook of de boodschap begrepen is, controleer dit en leg de resultaten hiervan vast.

Door het uitbreiden van kennis zal het veiligheidsbewustzijn toenemen, met als resultaat een positief effect op de vermindering van incidenten of ongevallen, ziekteverzuim en schades.

Samen werken aan veiligheid zorgt voor verbinding en een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Het doel is dat iedereen gezond en veilig thuis mag komen na het werk.

Wil je meer weten over hoe je voorlichting en onderricht kan inzetten binnen jouw bedrijf? Neem contact op met ons op via deze link: https://www.2bskilled.nl/contact/

    Cart