Veilig werken doe je niet voor jou alleen

Samen verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving

Doe jij ook mee?

Veiligheid op de werkvloer is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is niet slechts een taak voor de werkgever, maar voor iedereen die deel uitmaakt van de organisatie.

Door te investeren in arbokennis kunnen medewerkers zich bewust worden van potentiële gevaren, leren ze hoe ze deze gevaren kunnen herkennen en weten ze welke maatregelen ze moeten nemen om zichzelf en anderen te beschermen. Het is een investering in het collectieve welzijn van de organisatie.

Vanaf 1 maart vragen we aandacht voor de veiligheid op het werk. We roepen alle werkgevers op om mee te doen. Organiseer ook zelf een dag van de veiligheid samen met al je medewerkers.

Download de posters ‘Veilig werken doe je niet voor jou alleen’ of de gehele toolkit met nog meer middelen. Je mag de posters zo vaak mogelijk uitprinten en ophangen als je wil.

Toolkit voor bedrijven

We stellen een toolkit ter beschikking aan jou. Voor gebruik op de werkvloer of in het bedrijfsrestaurant. Om bewustwording te vergroten, dat je samen verantwoordelijk bent voor de veiligheid.

Toolkit: nu beschikbaar
Download de verschillende items die je wilt gebruiken voor de optimale promotie van “Veiligheid doe je niet voor jou alleen”. Het promotiemateriaal bestaat uit 2 posters en een blog voor op je eigen intranet.

Download de toolkit

Dit thema is voor iedereen van belang: thuis en op werk. We doen een beroep op de motivatie van bedrijven, directies, managers en medewerkers om zelf ook in actie te komen. En we maken het belang veiligheid  zichtbaar en dichtbij met “papa en mama” posters. Juist daar doen we het voor, nietwaar. We dagen organisaties uit om hun verantwoordelijkheid te nemen. We hebben speciale posters ontwikkeld. En in de toolkit zit nog meer om de veiligheid bespreekbaar te maken. Angela van Hemert | Directeur 2Bskilled

Ik doe mee!

Doe jij ook mee?

Ben je verantwoordelijk of voel jij je verantwoordelijk voor de veiligheid binnen je organisatie en zie je dat op dit vlak wat van extra’s vraagt van iedereen? Of wil je ook dat iedereen elke dag weer thuiskomt, zoals je ook in de ochtend weer naar het werk gaat?  Of heb je wel eens met de gedachte gespeeld dat het fijn zou zijn om met iedereen eens over veiligheid te hebben? Dan spreken we jou aan om dit thema vanaf 1 maart 2024 onder de aandacht te brengen van iedereen in je bedrijf: doe mee!!

    Cart