E-learning BHV met of zonder praktijk

BHV Basis of herhaling als blended learning?

Altijd actuele kennis als BHV’r

De bedrijfshulpverlener (BHV’er) is een werknemer die binnen zijn of haar organisatie is aangewezen om hulp te verlenen in een noodsituatie. Afhankelijk van de grootte van de organisatie en of er bijvoorbeeld ook bezoekers aanwezig kunnen zijn, moet worden bepaald hoeveel BHV’ers er nodig zijn.  De RI&E is een geschikt instrument om dit in kaart te brengen. De arbowet schrijft daarom voor dat ieder bedrijf een RI&E moet hebben.

De bedrijfshulpverlener heeft voldoende kennis nodig om zijn of haar taken te kunnen uitvoeren. In de training BHV leer je onder andere:

 • Wat de taken zijn van de BHV’er
 • Hoe de BHV georganiseerd kan worden
 • De rol van de BHV’er bij een ongeval of brand
 • Levensreddende eerste hulpverlening

De BHV’er kan een coördinerende rol spelen bij het organiseren van (ontruiming)oefeningen en heeft een belangrijk rol in de communicatie naar externe hulpverleners in het geval van een calamiteit.

Het beste van 2 werelden

We bieden de e-learning BHV aan als losse training of in combinatie met praktijk. De theorie op je eigen tempo en de praktijk onder begeleiding van ervaren trainers.

Samen met onze partner SGS Search hebben we een blended learning ontwikkeld waarbij de deelnemers via e-learning de theorie tot zich kunnen nemen, door gebruik te maken van duidelijke filmpjes van alle BHV handelingen, komt de cursist goed voorbereid op de praktijkdag. Deze vorm van trainen biedt het beste van twee werelden.

Neem contact op voor meer informatie

Veel gestelde vragen

Wat is Bedrijfshulpverlening (BHV)?

BHV staat voor Bedrijfshulpverlening. Het is een systeem waarbij binnen een organisatie of bedrijf medewerkers worden opgeleid om in geval van calamiteiten, ongevallen of noodsituaties adequaat en doeltreffend hulp te verlenen totdat professionele hulpverleners arriveren. De BHV’ers zijn getraind om snel en effectief te handelen bij brand, ongevallen, evacuaties en andere noodsituaties.

De taken van een BHV’er kunnen onder meer het verlenen van eerste hulp, het bestrijden van beginnende branden, het alarmeren en evacueren van medewerkers, en het assisteren van professionele hulpdiensten omvatten. BHV is essentieel om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen en schade te beperken.

BHV-trainingen omvatten doorgaans theoretische kennis over eerste hulp, brandbestrijding, ontruiming en communicatie, evenals praktische oefeningen om de vaardigheden van de BHV’ers te ontwikkelen. Bedrijven zijn vaak wettelijk verplicht om BHV’ers aan te stellen en hen regelmatig bij te scholen om ervoor te zorgen dat zij up-to-date blijven met de vereiste kennis en vaardigheden.

Waarom is het belangrijk voor bedrijven om BHV'ers te hebben?

Het hebben van Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) is cruciaal voor bedrijven vanwege verschillende redenen. BHV’ers bieden snelle eerste hulp bij ongelukken, zijn opgeleid in brandpreventie en -bestrijding, coördineren evacuaties, werken samen met professionele hulpdiensten, voldoen aan wettelijke verplichtingen, beperken schade, verhogen het veiligheidsbewustzijn, en beheren risico’s.

Welke onderwerpen worden behandeld?

De basisonderwerpen die worden behandeld tijdens de online training Bedrijfshulpverlening Basis zijn:

Levensreddende Eerste Hulpverlening (LEH)

 • Algemene regels Levensreddende Eerste Hulpverlening
 • De vitale functies
 • Circulatiestilstand
 • Het vaststellen van de vitale functies
 • Voorbereiden en uitvoeren reanimatie
 • Reanimeren en gebruik van de AED
 • Diagnose en reanimeren kinderen
 • Eerste hulp bij verslikking of verstikking
 • Bedrijfshulpverlening bij ongevallen

Bedrijfshulpverlening

 • Organisatie Bedrijfshulpverlening
 • Maatregelen bij brand en rook
 • Gevaarlijke stoffen
 • Communicatie en Communicatiemiddelen
 • Ontruiming en evacuatie
 • Veiligheid

Hoe vaak moet ik mijn BHV-certificaat vernieuwen?

In de wet staat geen termijn waarbinnen een BHV training herhaald moet worden. Het gaat erom dat kennis en vaardigheden van de BHV’ers up to date is en blijft. De risico’s die voortkomen uit de RI&E spelen hierbij een grote rol.

Voor wie is deze training geschikt?

Over het algemeen is een BHV-training dus geschikt voor een breed publiek, omdat het deelnemers voorbereidt om op een effectieve manier te reageren op verschillende noodsituaties, ongeacht hun achtergrond of functie binnen een organisatie.

Werknemers: Alle werknemers, ongeacht hun functie of afdeling, kunnen baat hebben bij een BHV-training. In noodsituaties kan iedereen in staat zijn om basis-BHV-vaardigheden toe te passen.

Facilitair Medewerkers: Mensen die werkzaam zijn in facilitaire diensten, zoals beveiliging, receptie of gebouwbeheer, kunnen vanwege hun nabijheid tot noodsituaties bijzonder geschikt zijn voor een BHV-rol.

Werkgevers en Ondernemers: Eigenaren van bedrijven en ondernemers kunnen de training volgen om zelf BHV-vaardigheden te verwerven. Ze kunnen ook besluiten om enkele medewerkers als officiële BHV’ers aan te stellen.

Leerkrachten en Onderwijspersoneel: In het onderwijs kan BHV-training essentieel zijn voor leerkrachten en ander personeel om te zorgen voor de veiligheid van studenten tijdens noodsituaties.

Zorgpersoneel: Medewerkers in de gezondheidszorg, waaronder verpleegkundigen en artsen, kunnen ook baat hebben bij BHV-training om in noodsituaties buiten hun reguliere werkzaamheden te kunnen handelen.

Iedereen die de Veiligheid wil Vergroten: Personen die hun kennis en vaardigheden op het gebied van veiligheid willen vergroten en bereid zijn om als eerste hulpverlener op te treden in noodsituaties. Bijvoorbeeld mensen die regelmatig in openbare ruimtes vertoeven, zoals winkelcentra, theaters of sportfaciliteiten, maar ook vrijwilligers in gemeenschappen en medewerkers van sociale organisaties kunnen de training volgen om bij te dragen aan de veiligheid van hun gemeenschap of doelgroep.

Hoe lang duurt de training?

De duur van de training is circa 4 tot 6 uur. Uiteraard kun je helemaal zelf het tempo bepalen.

Moet ik bepaalde vooropleidingen hebben?

Er is geen vooropleiding nodig voor deze training.

Als BHV’r heb je een hele belangrijke taak. Kan ook levensreddend zijn. Dit is in iedereen zijn belang: thuis en op werk. Je wilt toch ook bij een incident dat iedereen weer gezond naar huis kan, zoals ie ook naar het werk is gegaan? Het is dan ook noodzakelijk dat een BHV’r zijn/haar kennis altijd up-to-date heeft.

Angela van Hemert | Directeur 2Bskilled

Up-to-date!

BHV Bedrijfshulpverlening

Ook kennis up-to-date?

Ben je verantwoordelijk of voel jij je verantwoordelijk voor de veiligheid binnen je organisatie als BHV’r en zie je dat op dit vlak iets extra’s vraagt van jouw? Wil je ook dat iedereen elke dag weer thuiskomt, zoals je ook in de ochtend weer naar het werk gaat?  Schrijf je dan in voor de training specifiek voor BHV’rs

  Cart