Toolkit

Veilig werken doe je niet voor jou alleen!

Samen verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving

Veiligheid op de werkvloer is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is niet slechts een taak voor de werkgever, maar voor iedereen die deel uitmaakt van de organisatie.

Door te investeren in arbokennis kunnen medewerkers zich bewust worden van potentiële gevaren, leren ze hoe ze deze gevaren kunnen herkennen en weten ze welke maatregelen ze moeten nemen om zichzelf en anderen te beschermen. Het is een investering in het collectieve welzijn van de organisatie.

undefined_2bSkilled_Portrait_81

Nu een Toolkit voor bedrijven

Nu lanceren we een nieuwe toolkit voor gebruik op de werkvloer of in het bedrijfsrestaurant. Om bewustwording te vergroten, dat je samen verantwoordelijk bent voor de veiligheid.

Toolkit: nu beschikbaar
Download de verschillende items die je wilt gebruiken voor de optimale promotie van “Veiligheid doe je niet alleen”. Het promotiemateriaal bestaat uit 2 posters en een blog voor op je eigen intranet (optioneel social media posts, en banner voor onder je handtekening).

Copyright: Het staat iedereen vrij dit materiaal te gebruiken t.b.v. de eigen organisatie, mits er geen aanpassingen worden gedaan en het materiaal niet commercieel wordt gebruikt. 

Download toolkit:

Klik op foto of link om poster te downloaden

Download toolkit:

Klik op foto of link om andere hulpmiddelen te downloaden

    Cart