Voorlichting arbeidsomstandigheden voor anderstaligen

Voorlichting arbeidsomstandigheden voor anderstaligen

Voor de beheersing van veiligheid op de werkplek is communicatie een belangrijk aspect. Miscommunicatie leidt tot een hogere kans op gevaarlijke situaties en ongevallen. De trend van globalisering heeft geleid tot meer anderstaligen op de werkvloer.

Elke werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. De werkgever moet daarvoor maatregelen treffen. Een belangrijke algemene maatregel hiervoor is het geven van voorlichting en instructie aan werknemers over de risico’s van het werk. Volgens de Arbowetgeving moet een werkgever deze maatregel laten aansluiten bij de eigenschappen en bekwaamheden van de werknemer.

Een werkgever zal moeten bedenken hoe voorlichting en instructie gegeven wordt voor werknemers die de voertaal niet beheersen. Het onvoldoende beheersen van de taal op de werkvloer kan namelijk leiden tot het niet begrijpen van veiligheidsinformatie en procedures met alle gevolgen van dien.

Bij controle door de Nederlandse Arbeidsinspectie moet een bedrijf kunnen aantonen dat voorlichting en/of instructie heeft plaatsgevonden. Het is daarom ook raadzaam om de gemaakte afspraken over voorlichting en inwerken te registreren.

E-learning kan hiervoor een geschikt middel zijn. Registreren dat een voorlichting of instructie heeft plaatsgevonden is met e-learning eenvoudig. Voor anderstaligen kan de taal eenvoudig aangepast worden aan de voertaal of de moedertaal. De cursist kan dan zelf kiezen in welke taal de e-learning wordt weergegeven. Alle e-learnings die door 2bSkilled worden aangeboden op de webshop kunnen standaard geleverd worden in Nederlands, Engels, Duits, Frans, Pools en Spaans. Ook andere talen zijn op verzoek mogelijk. Daarnaast bieden we ook maatwerk aan.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

    Cart