Nieuwe ontwikkelingen e-learning BHV

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Als werkgever heb je volgens de Arbowet een zorgplicht om de veiligheid en gezondheid van je werknemers te waarborgen. Een belangrijk onderdeel hiervan is bedrijfshulpverlening (BHV).

Een organisatie dient voldoende BHV’ers in dienst te hebben. Het aantal BHV’ers dat nodig is, hangt af van de grootte van het bedrijf en de risico’s die daarbij komen kijken. Het is belangrijk dat de BHV’ers goed zijn opgeleid en regelmatig getraind worden om hun vaardigheden op peil te houden.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Ieder bedrijf en organisatie met tenminste een werknemer in dienst moet een RI&E hebben. Het is belangrijk om de risico’s van het bedrijf in kaart te brengen, zodat er maatregelen genomen kunnen worden om deze risico’s te minimaliseren. De RI&E moet ook informatie bevatten over de bedrijfshulpverlening en het reageren op calamiteiten.

BHV-plan

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor een BHV-plan. Maar de organisatie die is gericht op interne noodhulp bij ingewikkelde situaties – zoals binnen grote bedrijven, complexe gebouwen, bij grote aantallen aanwezigen, of het werken met gevaarlijke stoffen – is veelal vastgelegd in een noodplan. In het noodplan of BHV-plan moeten de taken en verantwoordelijkheden van de BHV’ers beschreven staan. Het plan moet ook informatie bevatten over de alarmprocedures, de evacuatie van het gebouw, de communicatie met hulpdiensten en de aanwezigheid van EHBO-materiaal. Het is belangrijk dat het BHV-plan regelmatig wordt geüpdatet en dat alle werknemers hiervan op de hoogte zijn.

Werkgevers moeten daarom zorgen voor goede communicatie en voorlichting aan de werknemers. Dit kan bijvoorbeeld door middel van trainingen, oefeningen en informatiebijeenkomsten.

Eisen aan de BHV-opleiding

De Arbowet stelt geen specifieke opleidingseisen voor BHV’ers, maar het is wel belangrijk dat BHV’ers goed zijn opgeleid om hun taken goed uit te kunnen voeren. BHV’ers moeten in staat zijn om adequaat te handelen bij incidenten en ongevallen, zoals brand en medische noodsituaties. Daarnaast is het belangrijk dat BHV’ers regelmatig hun kennis en vaardigheden op peil houden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van herhalingscursussen en oefeningen.

Nieuwe ontwikkelingen

Door de opkomst van thuiswerken en mobiliteitswerken zijn er tegenwoordig nieuwe uitdagingen op het gebied van BHV. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn?

Er kunnen werkafspraken worden gemaakt met bedrijfshulpverleners over tijd en plaats onafhankelijk werken, zodat er altijd voldoende BHV’ers in een gebouw aanwezig zijn. Techniek kan hierbij ook van dienst zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een BHV-app op de mobiele telefoon van de BHV’er. De BHV-app maakt het mogelijk om de dichtstbijzijnde BHV’er op te roepen en in te zetten.

Zelfredzaamheid verhogen

Daarnaast is de zelfredzaamheid van eigen werknemers een ontwikkeling die steeds belangrijker wordt. Reden hiervoor is dat werknemers hiermee problemen tijdig kunnen onderkennen en/of voorkomen en zo kunnen bijdragen aan hun eigen veiligheid. Daarmee is veiligheid niet meer iets dat exclusief op het bordje ligt van de werkgevers of hulpverleners: veiligheid is van iedereen. Door medewerkers verplicht (basis) kennis en vaardigheden te laten opdoen over zelfredzaamheid en BHV, wordt de traditionele BHV-organisatie ondersteund en kan eventuele schaarste van BHV’ers (deels) ondervangen worden.

E-learning en BHV

E-learning is een interessant middel om werknemers te kunnen opleiden. Trainingen hoeven niet meer persé op een daarvoor speciaal ingerichte locatie van een leverancier te worden gehouden. Het scheelt bovendien kosten (afwezigheid, reiskosten, locatiehuur etc.).

E-learning in combinatie met praktijk wordt ook wel blended learning genoemd. Blended learning is een interessant concept als BHV-opleiding. BHV’ers kunnen zich hiermee zelfstandig de theorie eigen maken (en tussentijds onderhouden) en in overleg met het Hoofd BHV of een opleider de praktijk oefenen. Je kunt dan zelf invulling geven aan hoe je de praktijkoefening vorm geeft en dit volledig laten aansluiten op de resultaten uit de RI&E.

Uit een risicoscan en de voor jouw situatie maatgevende scenario’s volgt wat nodig is. Daar stem je vervolgens de opleiding- en trainingsbehoefte op af. En met een oefening, die is toegespitst op de situatie van jouw bedrijf, weet je of je met jouw aanpak op het juiste pad bent.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden die 2bSkilled kan bieden? Bijvoorbeeld een in-company training in combinatie met e-learning? Neem contact met ons op.

Geïnteresseerd in e-learning BHV?  Klik hier >>

    Cart