e-Bedrijfshulpverlening

Flexibel en zelfredzaam

Als BHV’r weet je wat je moet doen!

Als werkgever ben je verplicht om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. De manier waarop bedrijfshulpverlening wordt ingericht en het aantal BHV’ers is afhankelijk van de grootte van je organisatie en de veiligheidsen gezondheidsrisico’s die bij de organisatie horen. Dit wordt bepaald aan de hand van de resultaten van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Als het bedrijf BHV’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een passende opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren.

Na deze e-learning ken je de algemene regels bij hulpverlening. Je weet wat je moet doen bij ernstige bloedingen. Je weet welke maatregelen je moet nemen bij brand en rookontwikkeling. Je weet hoe je een brandhaard moet benaderen en hoe je kleine blusmiddelen gebruikt. Daarnaast doe je o.a. kennis op over eerste hulp bij ongevallen, ontruimingsplannen, vluchtroutes en nazorg na een ontruiming.

Medewerkers leren problemen tijdig te onderkennen en/of voorkomen en zo kunnen zij bijdragen aan hun eigen veiligheid. Daarmee is veiligheid niet meer iets dat exclusief op het bordje ligt van de werkgevers of hulpverleners: veiligheid is van iedereen.
We bieden BHV ook aan in combinatie met praktijk. Het is mogelijk om aan de hand van een risicoscan invulling te geven aan de praktijkoefening met als doel om dit volledig aan te laten sluiten op de resultaten van de RI&E.

BHV Bedrijfshulpverlening

Geïntresseerd?

Verbreed uw kennis

Op zoek naar de juiste cursus online?
Dan zit u bij 2bskilled op het juiste adres!

Neem contact met ons op!

    Cart