All posts by: 2bskil

by in Blog

Veilig werken doe je niet voor jou alleen

Veiligheid op de werkvloer is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Het is niet slechts een taak voor de werkgever, maar voor iedereen die deel uitmaakt van de organisatie. In deze blog willen we de nadruk leggen op het feit dat veilig werken niet alleen van belang is voor jezelf, maar ook voor je collega’s en het algehele welzijn van de werkomgeving. We duiken in het belang van arbokennis en hoe iedere medewerker actief kan bijdragen aan een veilige en gezonde werkomgeving. Op 27 maart is de dag van de veiligheid op het werk.

Organiseer zelf ook een dag van veiligheid binnen je bedrijf. Doe mee en download de toolkit.

02-2024 | Angela van Hemert | Directeur 2Bskilled

by in Blog

Vergeet de basis niet!

Terug naar preventie op het gebied van veiligheid en gezondheid

In de wereld van vandaag zien we een groeiende focus op vitaliteit en werkgeluk. Werkgevers en werknemers streven naar een evenwichtige levensstijl en een positieve werkomgeving. Terwijl deze aspecten van welzijn cruciaal zijn, is het belangrijk om niet de basis uit het oog te verliezen: preventie op het gebied van veiligheid en gezondheid.

16-02-2024 | Angela van Hemert | Directeur 2Bskilled

by in Blog

Iedereen gezond elke dag weer thuis

Werken zou niet het risico op een verlies van leven of gezondheid met zich mee moeten brengen. Toch overlijden er jaarlijks ongeveer 4000 mensen als gevolg van hun werk, en vinden er zo’n 100.000 arbeidsongevallen plaats die leiden tot verzuim. Deze schokkende cijfers staan in Arbovisie 2040 in een kamerbrief. Wij roepen op tot een fundamentele verbetering in de manier waarop werkgevers, werknemers omgaan met Arbo veiligheid. In deze blog twee standpunten toegelicht.

by in Blog

Kennis veiligheid MKB moet omhoog!

De kennis over Veiligheid en Gezondheid bij ondernemers en ook haar werknemers in het MKB moet omhoog. Wij zien dat bij steeds meer MKB-bedrijven de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers in gevaar komt. Dit gevaar wordt aangewakkerd door een groeiende regeldruk, vooral als gevolg van strengere en snel veranderende milieu- en Arbowetgeving. Je zal dus bij moeten blijven op de laatste regels en wetgeving. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is de inzet van e-learning, een benadering die kennis toegankelijk maakt op de werkvloer en bijdraagt aan het verlichten van de regeldruk op MKB-bedrijven.

31-10-2023 | Angela van Hemert | Directeur 2Bskilled

by in Blog

E-learning: Vergroot bewustzijn op een leuke manier

In een wereld waarin kennis constant evolueert en veranderingen in de professionele omgeving zich snel opstapelen, wordt het steeds belangrijker om bij te blijven en bewust te zijn van nieuwe ontwikkelingen. Dit geldt met name voor vakgebieden zoals arbeidsveiligheid en kwaliteit, waar complexe informatie en voorschriften vaak de norm zijn. Maar hoe kunnen we deze kennis toegankelijk en boeiend maken voor professionals? Het antwoord ligt in e-learning, een krachtige tool om bewustzijn te vergroten op een aantrekkelijke manier.

Angela van Hemert | Directeur 2Bskilled

    Cart